Privacybeleid voor carrières

Regen voor Rent Systems, Inc.

Wervingssite Privacy- en veiligheidsbeleid

Rain for Rent, Inc. (“Rain for Rent”) waardeert uw interesse in vacatures bij ons bedrijf. Dit Privacy- en beveiligingsbeleid van de Wervingssite ("Privacybeleid") is van toepassing op alle persoonlijk identificeerbare, privé-informatie die van u is of zal worden verzameld tijdens uw gebruik van onze Wervingssite.

Lees dit privacybeleid, de bijbehorende verklaring en de algemene voorwaarden zorgvuldig door. Rain for Rent behoudt zich het recht voor om haar privacybeleid op elk moment te wijzigen. Wijzigingen worden onmiddellijk van kracht na plaatsing op de Wervingssite.

Door de wervingssite te bezoeken [en door uw akkoord te bevestigen in de daarvoor bestemde ruimte], geeft u aan akkoord te gaan met het privacybeleid van Rain for Rent. Als je vragen hebt over het privacybeleid of de site, neem dan contact op met Rain for Rent via hrhelpdesk@rainforrent.com

 

Door deze Wervingssite te bezoeken, erkent u en stemt u ermee in dat:

  • Rain for Rent is gemachtigd om de informatie die we verkrijgen door uw gebruik van deze site te verzamelen, te gebruiken, te openen, over te dragen, op te slaan, te verwerken en bekend te maken, inclusief maar niet beperkt tot de persoonlijke informatie die u verstrekt in verband met uw sollicitatie en om deze te verwerken voor vergoeding voor tewerkstelling en/of tewerkstelling, zoals toegestaan ​​door de wet. Dit omvat het gebruik, de toegang, de overdracht, de opslag, de verwerking en de openbaarmaking van uw informatie door en tussen de aan Rain for Rent gelieerde partnerschappen en eventuele dochterondernemingen, ongeacht de locatie. Voorbeelden van informatie die wordt verzameld in verband met de sollicitatie of het nieuwe aanwervingsproces zijn uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, adres, titel, huidige werkgever, eerdere arbeidsverleden, vereisten voor functiekwalificaties, burgerservicenummer (indien toegestaan) en andere relevante gegevens.
  • Tenzij anders bepaald door dit privacybeleid of zoals toegestaan ​​door de wet, zijn de werknemers, partners, recruiters, personeelszaken, managers en onze aangewezen personen, consultants en/of andere dienstverleners die zijn aangesloten bij Rain for Rent en die betrokken zijn bij het proces van het overwegen van sollicitaties en websitebeheer of -onderhoud, de enige personen of entiteiten die toegang hebben tot uw persoonlijke informatie.
  • Verklaringen hier en elders op de site met betrekking tot de behandeling van uw informatie zijn mogelijk niet van toepassing met betrekking tot informatie die al in het bezit is van Rain for Rent, zoals informatie verkregen door Rain for Rent in verband met uw huidige of voormalige dienstverband bij Rain for Rent, of informatie die openbaar beschikbaar is voor Rain for Rent.
  • Rain for Rent kan uw persoonlijke gegevens vrijgeven als dit wettelijk of een regelgevende organisatie vereist, of aan relevante derden zoals locatietechnici, auditors, advocaten of andere professionele adviseurs.
  • Rain for Rent kan uw gegevens bewaren zolang als nodig en passend is om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke normen. Zodra de informatie is ingediend, hebt u niet het recht om deze informatie later te verwijderen. Als u een sollicitatiegesprek of functie bij Rain for Rent wordt aangeboden, kan deze informatie worden overgebracht naar ons personeelssysteem en worden gebruikt in verband met het nieuwe aanwervingsproces. Als u wordt aangenomen als werknemer, kan alle persoonlijke informatie die u indient deel uitmaken van uw personeelsdossier en kan deze worden gebruikt voor andere tewerkstellings-/werkgerelateerde doeleinden.
  • Rain for Rent kan uw persoonsgegevens delen met geselecteerde dienstverleners of consultants die namens ons optreden, zoals derden die Rain for Rent helpen bij de werking van deze Wervingssite, waaronder Randstad Sourceright (1700 Market Street, Suite 1500 Philadelphia, PA 19103). Deze derde partijen zijn contractueel verplicht om zich te houden aan dit privacybeleid en om procedurele, administratieve en technische waarborgen te bieden om uw persoonlijke gegevens te beschermen.
  • Deze Wervingssite doet geen bindende aanbiedingen of arbeidsvoorwaarden. Elk aanbod voor een baan dat kan voortvloeien uit het door u verstrekken van informatie in reactie op een vacature die op deze Wervingssite wordt vermeld, is in overeenstemming met de specifieke voorwaarden van dat aanbod en is op geen enkele manier gebaseerd op de beschrijving van de functie op deze Wervingssite. Niets op deze Wervingssite mag worden opgevat als een arbeidscontract of als een garantie voor voortgezette tewerkstelling of tewerkstelling voor een bepaalde duur. Tewerkstelling bij Rain for Rent is "naar believen" en geen enkele vertegenwoordiger van Rain for Rent, behalve de Chief Executive Officer, heeft de bevoegdheid om de tewerkstellingsstatus "naar believen" te wijzigen. Dit betekent dat als u wordt aangenomen, u of Rain for Rent uw dienstverband op elk moment zonder kennisgeving of reden kan scheiden.
  • Rain for Rent kan statistische resultaten verzamelen over het gebruik van de Wervingssite. Rain for Rent gebruikt deze informatie om collectieve profielen van bezoekersactiviteiten op te stellen voor management en intern gebruik, evenals positieve actierapporten en analyses. Rain for Rent kan bijvoorbeeld bijhouden hoeveel bezoekers bepaalde pagina's bekijken of bepaalde functies van de site gebruiken.

Rain for Rent en onze aanbieder van de wervingssite, Randstad, beveiligen uw persoonlijke gegevens tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. Wanneer u deze Wervingssite bezoekt, doet u dit via een login en wachtwoord die u heeft gemaakt en uniek is voor u. Voor maximale veiligheid mag u uw gebruikersnaam en wachtwoord nooit met iemand anders delen en moet u zich altijd afmelden bij ons systeem en uw open internetbrowservenster sluiten om uw sessie volledig te beëindigen. U begrijpt dat Rain for Rent alle informatie die onder uw gebruikersnaam en wachtwoord op de Wervingssite wordt ingevoerd, beschouwt als door u ingediend.

Inbegrepen in ons besturingssysteem is de mogelijkheid om alleen beveiligde verbindingen door eindgebruikers toe te staan. Rain for Rent en Randstad stellen de persoonsgegevens die u aanlevert via computerservers veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring. Wanneer u een formulier indient, wordt de gecodeerde (gecodeerde) informatie beschermd met behulp van "Secure Socket Layers (SSL)" terwijl deze wordt uitgewisseld tussen uw browser en Randstad of de Rain for Rent-servers. SSL is een toonaangevend beveiligingsprotocol op internet en wordt vaak gebruikt in internettoepassingen die beveiliging en privacy voor gevoelige gegevens vereisen. Alleen geautoriseerde personen hebben toegang tot de informatie die u verstrekt.

Dit privacybeleid wordt beheerst door de materiële wetten van de staat Californië in de Verenigde Staten, zonder rekening te houden met de beginselen van conflictenrecht. De jurisdictie voor alle claims die voortvloeien uit of voortvloeien uit dit privacybeleid ligt uitsluitend bij de staats- en federale rechtbanken in de staat Californië. Als een bepaling van dit privacybeleid ongeldig wordt bevonden door een bevoegde rechtbank, heeft de ongeldigheid van een dergelijke bepaling geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van dit privacybeleid, die volledig van kracht blijven.

ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID ZAL RAIN FOR RENT ENIGE AANSPRAKELIJKHEID HEBBEN VOOR ENIGE FOUTEN OF WEGLATINGEN IN DE INFORMATIE OP DE SITE, OF VOOR ENIGE SCHADE, VERLIEZEN OF KOSTEN DIE KUNNEN OPTREDEN TIJDENS DE TOEGANG TOT DE SITE OF EEN GELINKTE SITE, OF DE ONMOGELIJKHEID OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT DEZE SITES; OF ELKE PRESTATIESTORING, FOUT, WEGLATTING, ONDERBREKING, DEFECT, VERTRAGING IN WERKING OF OVERDRACHT, COMPUTERVIRUS OF LIJN- OF SYSTEEMSTORING; OF ENIGE GEVOLGSCHADE, INCIDENTELE, INDIRECTE OF BIJZONDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT DE SCHENDING VAN DIT PRIVACYBELEID, ONGEACHT DE GELEGENHEID.

Voor vragen over dit privacybeleid kunt u contact opnemen met

Contact
Als er vragen zijn met betrekking tot dit privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Regen te huur Human Resources
5101 Office Park Drive Suite 100
Bakersfield, Californië - Californië 93309
Verenigde Staten
hrhelpdesk@rainforrent.com
661-399-9128 x6470

 

Dit privacybeleid is van kracht vanaf 20 augustus 2015.