Bestuur en ethiek

Meld een veiligheidsprobleem of ethisch wangedrag

Rain for Rent verwacht dat al haar medewerkers de hoogste gedrags- en integriteitsnormen naleven en zich houden aan de bedrijfscode van Ethiek.

Als u een klant, verkoper of werknemer van Rain for Rent bent en een zorg wilt melden en blijft anoniem, verwijzen de onderstaande contactgegevens u naar onze nalevingshotline van derden.

1-833-360-0650 of lighthouse-services.com/rainforrent